HUSRB/1602/42/0073
Női társadalmi vállalkozások
a vidéki térségekben
WOMEN-TO-SAVE
Partnerek
Zombor városa (Grad Sombor)
Intézmény típusa Helyi önkormányzat
Nemzeti adószám 100123258
Nyilvántartási szám 08337152
Uros Cár tere 1. Postafiók 6 25000 Zombor, Szerbia Google Térkép
Zombor város vezető kedvezményezettként vesz részt a projektben. A város fő szerepe annak biztosítása, hogy minden munkát a javasolt határidőn belül és a nemzeti és EU jogszabályokkal összhangban végezzenek. A kedvezményezett (B1, B2 és B3) partnerekkel közösen találkozókat szervezett és részt vett a projekt előkészítési szakaszában, valamint a projekt további szakaszaiban folytatja a kölcsönös együttműködést a később esedékes tevékenységekben. A projekt által előirányzott promóciós tevékenységeket a város PR osztálya hajtja végre. Fontos területe a város joghatósága, amely a jóléti szolgáltatásokra terjed ki, és proaktív beilleszkedési politikákat tartalmaz. A projekt megvalósításához a város működési kapacitásait a korábbi tapasztalatok támasztják alá, amelyek szorosan kapcsolódnak a projekthez. Ráadásul a város 153 alkalmazottal rendelkezik, és igazgatása speciális szervezeti egységekben - osztályokban - működik. Ebben a projektben döntő a Mezőgazdasági Osztály, a Szociális Jóléti Osztály és a Gazdasági Osztály szerepvállalása, amelyek a helyi gazdasági fejlődést is meghatározzák. Ezen felül a projektcsoportba hozzáértő szakemberek tartoznak, akik a projektmenedzsment területén kellő tapasztalattal rendelkeznek. A stabil pénzügyi helyzetet a város államilag finanszírozott intézménybéli státusza biztosítja.
Tudásgyarapítási Központ (Centar za proizvodnju znanja)
Intézmény típusa Nem kormányzati szervezet
Nemzeti adószám 107476298
Nyilvántartási szám 28077076
Jovan Dučić körút 25. 21000 Újvidék, Szerbia Google Térkép
A Tudásgyarapítási Központ (KNOW HOW Centrum) egy nem kormányzati, nonprofit szervezet, amelyet 2012 februárjában hoztak létre. Ebben a projektben a Tudásgyarapítási Központnak B1-ként (Első számú kedvezményezett) szerepel. A központ fő célja, hogy kapacitásépítés révén hozzájáruljon egy befogadó társadalom kialakulásához. A projekt keretében a B1 felel a tudás átadásáért oktatási workshopokon keresztül, meghatározza a képzésben résztvevők kiválasztási kritériumait és a szociális vállalkozás létrehozásának előkészítő tevékenységeit. Munkája révén a TGYK célja a helyi közösségek és a régió társadalmi és gazdasági fejlődésének fellendítése, valamint az EU-integráció, a stratégiai fejlesztési folyamat támogatása, a pályázati források bevonzása, valamint a helyi és regionális önkormányzatok és intézmények elszámoltathatóságának és munkaminőségének előmozdítása. A TGYK munkája három program köré összpontosul: Program a gyermekekért és a családokért, Roma Program és Ifjúsági Program. A központban 3 teljes munkaidős alkalmazott, 27 szerződéses munkatárs és 30 önkéntes dolgozik. A tagok több mint 12 éves munkatapasztalattal rendelkeznek a projektek koordinálásában; az oktatók és akkreditált oktatási programok szerzőiként a projekt- és stratégiai menedzsment területén; az emberi erőforrások területén; valamint kiterjedt tapasztalatokkal rendelkeznek a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportokkal való munkavégzés, valamint a szociális vállalkozás területén.
Zombor város Szociális Munka Központja (Centar za socijalni rad Sombor)
Intézmény típusa Nyilvános nonprofit társaság
Nemzeti adószám 100016528
Nyilvántartási szám 8064431
Karadjordjeva 4. Postafiók 4. 25000 Sombor, Szerbia Google Térkép
A zombori Szociális Munka Központ B2 kedvezményezettként vesz részt a projektben. A központ kidolgozza azt a kiválasztási módszertant a települések tekintetében, amely szociális térképre épül, és a projektben részt vevő nők tekintetében is, amely pedig a nők társadalmi státusát veszi alapul, és melyekben főleg az egyedülálló anyák és két vagy több gyermeket nevelő anyák élveznek előnyt. Ezen felül feladatmeghatározást fog készíteni a vidéki térségekben élő kiszolgáltatott nők társadalmi vállalkozási lehetőségeiről és társadalmi befogadásáról szóló tanulmány megrendelésére. A zombori Szociális Munka Központja egy 1960-ban alapított állami intézmény. Ma 42 alkalmazottal rendelkezik. A szakértői feladatokat szociális munkások, ügyvédek, pszichológusok, pedagógusok látják el, akik megfelelő engedélyekkel rendelkeznek a szociális védelem munkakörében. A fent említett feladatokat 29 alkalmazott végzi. A központ adatbázist vezet a gyermekek, fiatalok, felnőttek és időskorú ügyfelek számára pénzbeli ellátások, egyszeri pénzügyi támogatás, ellátás és segítségnyújtás kompenzációja az ügyfelekkel, kiterjesztett szülői jogok, őrizetben lévő személyek, szociális gondozási intézményekbe és nevelőszülőkhöz helyezett ügyfelek, valamint a családon belüli erőszak áldozatainak támogatása területén. A fentiek mindegyike kulcsfontosságú kompetencia, amely ehhez a projekthez szükséges, és a központ egyedülálló helyzetben van azok biztosításához.
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.
Intézmény típusa Nyilvános nonprofit társaság
Nemzeti adószám 18350692-2-03
EU adószám HU18350692
Adóazonosító 03-09-115853
Bethlen Gábor tér 7.D 6400 Kiskunhalas, Magyarország Google Térkép
A Halasi Média 3-as számú kedvezményezettként vesz részt ebben a projektben. Meglévő munkavállalók és külső szakértők bevonásával a projektben résztvevők megkapják a szükséges gyakorlati képzéseket a levendulatermesztés folyamatáról, az ültetéstől az illóolajjá történő feldolgozásig. A médiatartalom létrehozásában szerzett tapasztalataikat felhasználva részt vesznek a projekt kommunikációjában, PR-jában és média tevékenységeiben is. A Halasi Médiának 24 alkalmazottja van. A Halasi Média olyan munkatársakkal rendelkezik, akiknek tréningek szervezésében és lebonyolításában többéves tapasztalata van. A meglévő mezőgazdasági mérnökeik mellett a projektre tekintettel a Halasi Média külső szakértő tanácsadót alkalmazott, akinek feladata a levendulatermesztés és -feldolgozás terén szükséges ismeretek átadása lesz. Tekintettel a levendula ültetés és feldolgozás területén szerzett gazdag tapasztalatokra és a megszerzett speciális tudásra, a Halasi Média csapatának elegendő operatív kapacitása van a projekt megvalósításához. Munkájuk másik fő alkotóeleme a médiatartalom létrehozása: újságokban, TV-ben, rádióban, és online formában. Mivel a városi információs weboldalt kezelik – amely elsősorban társadalmi és kulturális kérdésekkel foglalkozik – kidolgozott promóciós portfólióval rendelkeznek, amely különösen fontos a projekttevékenységek végrehajtása szempontjából.
Megosztás
Keresés