HUSRB/1602/42/0073
Socijalno preduzetništvo
za žene iz ruralnih područja
WOMEN-TO-SAVE
Ciljevi
Prioritetni cilj

Osnaživanje konkurentnosti socijalnog preduzetništva putem inovativno podstaknutog razvoja

Akcija

Podsticanje i razvoj socijalnog preduzetništva

Glavni cilj projekta

Stvaranje okoline pogodne za uravnotežen razvoj regiona putem održivog korišćenja prirodnih resursa, putem razvoja socijalnog preduzetništva i povećanja kapaciteta socijalnog preduzetništva za žene u ruralnim oblastima korišćenjem inovativnih modela znanja i transfera veština.

Specifičan cilj programa za odabranu akciju

Jačanje razvojnih mogućnosti i mogućnosti zaposlenja unutar socijalnog preduzetništva putem razvoja i primena novih tehnologija, procesa, proizvoda i usluga.

Kako glavni cilj programa doprinosi specifičnom cilju programa?

Projekat ima za cilj da doprinese ujednačenom regionalnom razvoju kroz intenzivnu ekonomsku saradnju koristeći pri tom prirodne resurse, budući da se u pograničnom regionu nalazi obilje obradive zemlje. Stvaranjem pogodne okoline za razvoj socijalnog preduzetništva, podizanjem svesti i obukom žena iz ruralnih područja, projekat će doprineti svom specifičnom cilju: 'Jačanje razvojnih mogućnosti i mogućnosti zaposlenja unutar socijalnog preduzetništva putem razvoja i primena novih tehnologija, procesa, proizvoda i usluga'. Lavanda će biti predstavljena kao nov i ekološki prihvatljiv usev. Uz održivo uzgajanje lavande, tokom projekta će se formirati i socijalno preduzeće. Ono će se sastojati od žena iz ruralnih oblasti koje su iz ugroženih grupa i koje se nalaze u društvenoj izolaciji. Kroz prekogranično umrežavanje, poslovne događaje i transfer znanja, ovo socijalno preduzeće i njegove članice će se osnažiti i biće u mogućnosti da se razvijaju i nakon završetka projekta.

Podelite stranicu
Pretražite sajt