HUSRB/1602/42/0073
Női társadalmi vállalkozások
a vidéki térségekben
WOMEN-TO-SAVE
Üdvözöljük
A PROJEKTRŐL CÉLKITŰZÉSEK PARTNEREK AKTIVITÁSOK BLOG AKTUALITÁSOK ÉS GALÉRIA

Röviden a projektről

A vidéki térségekben élő nők társadalmi és gazdasági szerepeinek megerősödése a közösségükben bekövetkező változások nagy erejévé vált. Ez a projekt új lehetőségeket teremt és növeli a társadalmi vállalkozások fejlesztési lehetőségeit a határ menti térségében élő nők számára a tudás és készségek átadására szolgáló új innovatív modellek révén. Mindezen által javítja a szociális és ennek következtében az ezen a téren működő munkanélküli nők vállalkozási lehetőségeit.

A levendula egy tartós növény, élettartama 12-15 év. A levendulatermesztés még egy kis hátsó udvaron is végezhető, következésképpen nincs szükség nagy ültetvényekbe történő befektetésre. A kistermelők bekerülve a szociális vállalkozásként létrehozott Szerb Levendulatermesztő Klaszterbe (SLGC), hatékonyabbak lehetnek, mivel összefogva tudják népszerűsíteni az új termékeket a standard és az online piacon is. Zombor városának Mezőgazdasági Szakértői Csoportja (AESS) szerint Nyugat-Bácska területének 96% -a alkalmas a levendula termesztésére.

A projekt célja az egész régió harmonikus fejlődése, mivel ez fokozza a gazdasági együttműködést és a tudás megosztását a meglévő természeti erőforrások (termékeny föld, kedvező éghajlati feltételek) fenntartható felhasználásával. A projekt tevékenységeinek implementálása elősegíti a vidéki nők társadalmi megerősödését, valamint különös figyelem lesz fordítva a társadalmi támogatást igénylők projekttevékenységekbe történő bevonásába. A levendulatermesztés teljesen új termékcsaládot és szolgáltatást mutat be a régió számára, és új, környezetbarát technológiák bevezetését fogja elősegíteni a levendulafeldolgozásban. Ez javítani fogja a vidéki nők társadalmi helyzetét, mivel a társadalmi szerepvállalás csökkenti a sztereotípiákat és a diszkriminációt, egyúttal javítani fogja a nők gazdasági helyzetét a munkanélküliség csökkenése által. Mindezek a tevékenységek a régió harmonizált társadalmi és gazdasági fejlődéséhez vezetnek, és előmozdítják a határ menti együttműködést a határ mindkét oldalán élő nők körében.

Interreg-IPA határon átnyúló együttműködési program Magyarország-Szerbia

Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia határokon átnyúló együttműködési program a 2014–2020-as időszakban az Európai Unió pénzügyi keretén belül kerül finanszírozásra, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) keretében. A részt vevő országok - Magyarország és Szerbia - „megosztott irányítási rendszere” alapján a Program támogatja és finanszírozza a program támogatásra jogosult területein található szervezetek együttműködési projektjeit. Magyarországon Csongrád és Bács-Kiskun megyék, valamint a szerb körzetek közül Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség vehetnek részt. A program elősegíti a stabil és együttműködő régió fejlődését, valamint az életminőség általános javítását a határ menti régióban. Lehetővé teszi a két ország szervezeteinek gazdasági együttműködését, ápolja a határ menti régió közös identitását, kulturális és történelmi örökségét, és hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és annak biztonságához. További információkért kérjük, látogasson el a www.interreg-ipa-husrb.com weboldalra.

Megosztás
Keresés